valid XHTML 1.1     valid CSS 2  any browser

Twoja kolekcja


Wasze kolekcje
Ten dział został utworzony, abyście mogli zaprezentować swoje zbiory pozostałym miłośnikom mineralogii, zarówno te duże, jak i małe, a nawet pojedyncze okazy.

Wasze okazy prezentowane będą nieodpłatnie.

Jeżeli chcecie pokazać Wasze najpiękniejsze okazy przyślijcie zdjęcia z opisami na płycie CD lub DVD (koniecznie w przyzwoitej rozdzielczości - co najmniej 1600×1200).

W opisie do każdego zdjęcia umieśćcie:
- nazwisko właściciela minerału
- nazwę minerału (jeżeli jest ona Wam znana)
- Pochodzenie minerału
- Datę znalezienia i/lub pozyskania w inny sposób
do góryTWOJA KOLEKCJA • NA POCZĄTEK