valid XHTML 1.1     valid CSS 2  any browser

historia giełdy
 Pierwsza łódzka giełda minerałów odbyła się w dniach 28-29 listopada 1992 roku w pomieszczeniach XXXII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Czajkowskiego na Widzewie.

 Pomysł stworzenia takiej imprezy narodził się w latach 70-tych, po moich wyjazdach do Anglii, gdzie miałem okazję uczestniczyć w licznych wystawach i giełdach minerałów. To właśnie tam rozbudziły się moje głębsze zainteresowania tym atrakcyjnym obszarem wiedzy. W Polsce istniały wówczas tylko nieliczne wydawnictwa książkowe popularyzujące nauki geologiczne i propagujące kolekcjonowanie minerałów i skamieniałości. Tak więc, rozwijanie mojego nowego hobby wymagało inicjatywy i pokonywania sporych trudności w zdobywaniu informacji i docieraniu do odpowiednich ludzi. W tym czasie polskie środowiska kolekcjonerów minerałów zaczęły się organizować głównie na Dolnym Śląsku. Przejawem tej aktywności były pierwsze giełdy minerałów w Wałbrzychu i we Wrocławiu, które miały zasięg lokalny i gromadziły głównie amatorów zainteresowanych wymianą okazów i nawiązywaniem kontaktów. Warto zaznaczyć, że sprzedaż okazów (jakkolwiek dość powszechna) nie była wówczas prawnie dozwolona.

 W efekcie moich wizyt i kontaktów na Dolnym Śląsku odważyłem się, choć z pewnymi obawami, zorganizować giełdę minerałów w Łodzi, gdzie raczej trudno było spodziewać się istnienia szerszego środowiska amatorów minerałów. Tymczasem, ta pierwsza impreza zgromadziła nadspodziewanie liczną publiczność. Doczekała się też pochlebnej opinii w lokalnej prasie i wśród wystawców, a także zyskała przychylną ocenę łódzkiego środowiska naukowego, które podkreślało walor poznawczy takich przedsięwzięć. Warto dodać, że na tej właśnie giełdzie po raz pierwszy zetknęły się ze sobą osoby, które wkrótce potem założyły wraz ze mną, działające do dziś Towarzystwo Miłośników Mineralogii przy Uniwersytecie Łódzkim. Ten udany początek zmobilizował mnie do pracy nad podobną imprezą, lecz o większym formacie organizacyjnym, pod oficjalna nazwą INTERSTONE.

 Druga giełda minerałów, skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich już jako INTERSTONE odbyła się w dniach 15-16 maja 1993 roku w Hali Sportowej Łódzkiego Ośrodku Sportu przy ul. Ks. Skorupki 21. Kolejna Impreza INTERSTONE wyznaczona na 20-21 listopada 1993 roku mimo 26 °C mrozu przyciągnęła również licznych uczestników. To doświadczenie spowodowało wyznaczenie stałych, bardziej dogodnych terminów dla tej imprezy. Obecnie odbywa się ona cyklicznie, dwa razy w roku; wiosenna edycja INTERSTONE ma miejsce w kwietniu, a jesienna w październiku i są one czasowo skorelowane z ważniejszymi giełdami minerałów w Polsce. Lokalizacja Imprezy w Hali Sportowej na płycie głównej zapewnia prawdopodobnie najlepsze w kraju warunki dla wystawców i zwiedzających.

 Z okazji jubileuszowej XX giełdy, w dniach 13-14 października 2002 roku, po raz pierwszy ukazała się Gazeta Targowa INTERSTONE, której edycja jest kontynuowana.. Na dwunastu kolorowych stronach gazeta zawiera między innymi artykuły poświęcone wybranej tematyce kolekcjonerskiej, prezentuje sylwetki kolekcjonerów i wystawców, przedstawia krajowe i zagraniczne lokalizacje mineralogiczne. Gazeta Targowa INTERSTONE jest wydawana w nakładzie 5-ciu tysięcy egzemplarzy przez Redakcję Expresu Ilustrowanego i jest bezpłatnym dodatkiem do biletu wstępu na INTERSTONE.

Zapraszamy na jesieną edycję INTERSTONE, która odbędzie się po raz 56 w dniach 24-25 kwietnia 2021r.


Janusz Nowak

Organizator Interstone
do góryHISTORIA GIEŁDY • REPORTAŻE • JUBILEUSZ INTERSTONE